Elf brieven van een jonge Roger Van de Velde in Zuurvrij

Pieter Bauwens schonk het Letterenhuis elf brieven van Roger Van de Velde, gericht aan zijn vader Jos Bauwens. Deze elf brieven, geschreven tussen oktober 1948 en oktober 1949 geven een beeld van het leven van de jonge Roger Van de Velde. Meer hierover in Zuurvrij, het prachtige magazine van het Letterenhuis.