Reclame maken doe je zo

De reclame-advertenties in De Nieuwe Gazet leiden me regelmatig af in mijn Van de Velde- zoektocht.

Rode pillen, witte pillen en bloedwijn. Voor elk pijntje is er een pil of poedertje. Voor de vrouwen om te bekomen van het huishoudelijke werk, voor de mannen om bij te tanken na een lange werkdag.